שנוי יעוד משטח בנייני ציבור לשטח מגורים

תוכנית ג/ 11785

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח בנייני ציבור לשטח מגורים
מספר: ג/ 11785
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח מעורב (בנייני ציבור ומגורים)
וקביעת הנחיות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19385חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4034. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2001. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/05/2001תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2659. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2001. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2000
קבלת תכנית01/03/2000