שנוי יעוד משטח חקלאי ומגורים, לשטח למסחר ותחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה

תוכנית ג/ 9567

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי ומגורים, לשטח למסחר ותחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה
מספר: ג/ 9567
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד חלק מחלקה 11 גוש 17511 מאזור חקלאי
ומגורים לאזור מסחר ולתחנת תדלוק ושרותי דרך מדרג א.
עפ"י תמ"א 18 שינוי מס' 2 נוסח התשנ"ו 1996

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16577חלק5
17511חלק10-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 198. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 17/09/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/1999
פרסום להפקדה ברשומות24/02/1999תאריך פרסום: 24/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4731. עמוד: 1912. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/01/1999
החלטה בדיון בהפקדה02/06/1997
קבלת תכנית20/11/1996