שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, צפון מערב סג'ור

תוכנית גנ/ 17804

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, צפון מערב סג'ור
מספר: גנ/ 17804
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת לתכנית מתאר סאג'ור

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים ב' + שטח ציבורי פתוח ודרך משולבת.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםסאג'ורסאג'ור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19176חלק62-64
19184חלק10-13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/11/2008
קבלת תכנית31/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900114/01/2009