שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים,קביעת הוראות שמוש בקרקע ותקנות בניה.

תוכנית בר/ 15/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים,קביעת הוראות שמוש בקרקע ותקנות בניה.
מספר: בר/ 15/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים - על מנת לאפשר הקמת יחי' לדיור ההמשך ולקליטת חברים חדשים. 2. קביעת הוראות שמוש בקרקע ותקנות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגן שלמה

תיאור המיקום:
בגן שלמה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3660חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/1979תאריך פרסום: 15/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2515. שנה עברית: התשלט .