שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים א איחוד וחלוקה בהסכמה דיר חנא

תוכנית ג/ 14546

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים א איחוד וחלוקה בהסכמה דיר חנא
מספר: ג/ 14546
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית שינוי לתכנית מתאר ג/ 3492, ג/ 16267.
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, למבני ציבור, לדרכים, ושטחים ציבוריים פתוחים.
תכנית איחוד וחלוקה מוסכמת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק6-12, 14-16, 18, 20, 23-24, 39-40, 118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6267דיר חנא צפוניתשינוי
תוכניתג/ 3492שנוי יעוד למגורים ותעשיה זעירה-דיר חנא דרומיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית02/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/02/2004