שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים והסדרת דרך ושטחים פתוחים, סכנין

תוכנית ג/ 17844

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים והסדרת דרך ושטחים פתוחים, סכנין
מספר: ג/ 17844
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19272חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/01/2009
קבלת תכנית22/09/2008