שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, עין השופט

תוכנית ג/ 7936

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, עין השופט
מספר: ג/ 7936
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח מגורים, ע"י הפיכת שטח חקלאי למגורים, לפי
חוק הבניה 1965 .
הוספת דרך עוקפת את אזור המגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט

תיאור המיקום:
ישוב: עין השופט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11877חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/11/1992