שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.

תוכנית ג/ 7574

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.
מספר: ג/ 7574
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד שטחים חקלאיים, שטחי מגורים, לשטחים
המיועדים למלאכה ותעשיה זעירה, ושטחים מסחריים
ועליהם מגורים, דרכים, ודרכי שירות, שטח מגורים
ומלאכה מעורב, ודרכים להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק89-92, 95-96, 100-105, 118-120, 122-12851, 97, 106, 117, 121, 130, 136
19291חלק19-27, 81-85, 91, 9428, 51-52, 80, 88-89
19321חלק19-22, 37-48, 83-101, 103-106, 2692, 4-5, 26, 50, 102, 107-108, 156, 268, 274
19322חלק1, 4-12, 50-5359, 68-70, 72, 259-260
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1729. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים13/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/01/1996
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/1995
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1994תאריך פרסום: 30/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4227. עמוד: 4135. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/1994
החלטה בדיון בהפקדה01/01/1992
קבלת תכנית02/12/1991