שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תדילוק, פקיעין

תוכנית ג/ 8004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תדילוק, פקיעין
מספר: ג/ 8004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת תידלוק, תכנית תחול על השטח המותחם בקו כחול עבה, בתשריט המצורף לתכנית זו תהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליפקיעין (בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19087חלק41-42, 59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגנ/ 400פארק לאומי ג'רמק - מירוןשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/2002תאריך פרסום: 12/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5112. עמוד: 27. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/08/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/07/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה08/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית04/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1995תאריך פרסום: 18/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4305. עמוד: 3335. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 23/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה17/03/1993
קבלת תכנית21/01/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22428/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19808/05/2002