שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה ומסחר והתווית דרכים, ירכא

תוכנית ג/ 10384

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה ומסחר והתווית דרכים, ירכא
מספר: ג/ 10384
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח מסחרי והזזת
דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18885חלק14, 22-2413, 103
18886חלק29, 60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/08/1998
קבלת תכנית06/01/1998