שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', סכנין

תוכנית ג/ 11179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', סכנין
מספר: ג/ 11179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/09/1999
קבלת תכנית10/02/1999