שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה

תוכנית ג/ 11709

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה
מספר: ג/ 11709
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבני תעשיה שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18887חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7658שנוי יעוד מתעשיה לחקלאות, ירכאשינוי
תוכניתג/ 8917אזור תעשיה ירכאשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2379. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים12/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית25/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות17/05/2001תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2698. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2000
קבלת תכנית19/01/2000