שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך ומסחר, כבול

תוכנית ג/ 9957

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך ומסחר, כבול
מספר: ג/ 9957
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד הקרקע לשרותי מסחר, מסעדה ומשרדים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול

תיאור המיקום:
ישוב: כאבול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19609חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית04/05/1998
קבלת תכנית12/06/1997