שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, מזרחית נחף, דרך ראשית 85, נחף

תוכנית ג/ 15364

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, מזרחית נחף, דרך ראשית 85, נחף
מספר: ג/ 15364
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד חלק משטח חקלאי בגוש 19123 בחלקים מחלקות 13-15 לתחנת תדלוק מדרגה "א" בהתאם לתמ"א/18.
תכנון דרך גישה לתחנת הדלק עם כביש 85.
קביעת הוראות, זכויות והנחיות להוצאת היתרי בניה.
קביעת הנחיות לפיתוח שטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםנחףנחף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19123חלק13-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2005
קבלת תכנית15/03/2005