שנוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה, נצרת

תוכנית ג/ 17961

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה, נצרת
מספר: ג/ 17961
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתחם מסחר ותעשיה זמיעה מוסך טויוטה
הסדרת תוואי דרכים למתחם בהתאם לתכנית ג/ 11591

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר ותעשיה
התווית דרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
צפוןמבוא העמקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17507חלק6-75, 8, 25-27, 31
17510חלק1, 7
17534חלק35-39, 459, 21, 30, 33-34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2634שינוי יעוד מחקלאי לבניה -נצרתשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/12/2008
קבלת תכנית27/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200900927/05/2009