שנוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב', סכנין

תוכנית ג/ 18797

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב', סכנין
מספר: ג/ 18797
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב' בסחנין

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב' בצפון מערב סחנין
2. קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע
3. קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועיצוב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19313חלק96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית21/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001114/07/2010