שנוי יעוד משטח למגורים א' למבני ציבור והזזת תוואי דרך, סכנין

תוכנית ג/ 10704

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח למגורים א' למבני ציבור והזזת תוואי דרך, סכנין
מספר: ג/ 10704
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלק מכביש מס' 67 והצעת חיבור חדש לכביש מס'
805 ושינוי יעוד חלק מחלקות מס' 41, 42 גוש 19316
לשטח לבניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19316חלק41-42, 86
19321חלק1-2, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 9354הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/2000תאריך פרסום: 09/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4853. עמוד: 2605. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים23/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2000. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1999תאריך פרסום: 24/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4773. עמוד: 4263. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 25/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1999
קבלת תכנית13/05/1998