שנוי יעוד משטח למגורים א' לתחנת תידלוק ושרותי דרך ומסחר, סכנין

תוכנית ג/ 10444

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח למגורים א' לתחנת תידלוק ושרותי דרך ומסחר, סכנין
מספר: ג/ 10444
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד חלק משטח מגורים שטח המיועד לתחנת
תדלוק, ושרותי דרך ומסחר.
ב. קביעת דרכי גישה ופתרונות לחניה.
ג. קביעת תנאים והוראות לבניה בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19319חלק300
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/1998
קבלת תכנית08/02/1998