שנוי יעוד משטח לתעשיה לשטח מגורים א' משולב במסחר ושנוי תוואי דרך

תוכנית ג/ 11773

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח לתעשיה לשטח מגורים א' משולב במסחר ושנוי תוואי דרך
מספר: ג/ 11773
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הזזת כביש מס' 5 מתוך חלקה 53 גוש 19269.
לגבולה המזרחי לכביש אספלט קיים.
שינוי יעוד החלק המזרחי של חלקה 53 לשטח מגורים משולב מסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19269חלק52-53, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/10/2000
קבלת תכנית07/03/2000