שנוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מגורים א' והתווית דרך גישה, עראבה

תוכנית ג/ 13071

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מגורים א' והתווית דרך גישה, עראבה
מספר: ג/ 13071
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח מגורים א' והצעת דרך גישה.
שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים א' ודרכים בהתאם לקביעת חוקר ההתנגדויות בתכנית ג/ 7240 ולפי דרישת ועדה מחוזית מאותה סיבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19384חלק4137-38, 44-45, 62, 64-65, 128
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1874. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 383. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2002. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2002
קבלת תכנית03/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300108/01/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25027/11/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201317/07/2002