שנוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור במזרח אבו סנאן

תוכנית ג/ 13467

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור במזרח אבו סנאן
מספר: ג/ 13467
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד הקרקע משטח מגורים א' לשטח מבנה ציבור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיאבו סנאןאבו סנאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18795חלק46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6770שנוי לתכנית המתאר ג / 1013, אבו סנאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2930. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים10/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2004. עיתון: מעריב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2003תאריך פרסום: 22/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5187. עמוד: 2506. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית16/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500112/01/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים30529/05/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002