שנוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' והזזת תוואי דרך מס' 17, שינוי למתא

תוכנית ג/ 10603

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' והזזת תוואי דרך מס' 17, שינוי למתא
מספר: ג/ 10603
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה מס' 10 גוש 19272 משטח פרטי
פתוח לשטח מגורים א' ושינוי תוואי הכבישים מס' 17
ו-34 בסכנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19272חלק10-12
19313חלק71, 73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 6386מגורים ומבני ציבור סכניןשינוי
תוכניתג/ 8743שינוי יעוד ממגורים א' לשטח פרטי פתוח, כפר סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 457. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון באישור תכנית09/03/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5516. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה03/05/1999
קבלת תכנית06/04/1998