שנוי יעוד משטח צבורי פתוח ומגורים, לשטח מגורים ודרך גישה, דיר חנא

תוכנית ג/ 14608

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח צבורי פתוח ומגורים, לשטח מגורים ודרך גישה, דיר חנא
מספר: ג/ 14608
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומגורים לשיקום למגורים א'1 ודרכים.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד חלק מהשטח הבנוי בדיר חנא משטח ציבורי פתוח ומגורים לשיקום למגורים א'1 ודרך גישה ברוחב משתנה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2576. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 967. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2004
קבלת תכנית16/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500309/02/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים46529/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402706/09/2004