שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים "בנה ביתך". לימן

תוכנית ג/ 10162

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים "בנה ביתך". לימן
מספר: ג/ 10162
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעודי קרקע משטח למבני ציבור לשטח המיועד למגורים בשיטת "בנה ביתך" על פי תכנית מפורטת ג/8438. כל זאת בתחום חלקה מספר 93 בתחום מושב לימן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18191חלק93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8438בנה ביתך לימןשינוי
תוכניתג/ 4572חלוקת מגרשים מחדש מושב לימןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3341. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות30/07/1998תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4667. עמוד: 4642. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/1998
החלטה בדיון בהפקדה26/11/1997
קבלת תכנית17/09/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700505/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301808/07/2003