שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים וביטול דרכי גישה, אכסאל.

תוכנית ג/ 11084

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים וביטול דרכי גישה, אכסאל.
מספר: ג/ 11084
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים "א" וחלוקת הקרקע
למגרשים.
ביטול דרך גישה ושינוי החלק המבוטל למבני
ציבור, מגורים "א"

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל

תיאור המיקום:
ישוב: אכסאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16906חלק27-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/1999תאריך פרסום: 21/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 43842. עמוד: 1823. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4741. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1999
קבלת תכנית16/12/1998