שנוי יעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי וחניה, יבניאל

תוכנית ג/ 18761

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי וחניה, יבניאל
מספר: ג/ 18761
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח אזור למרכז מסחרי קטן וחניה עבורו, במרכז הישוב

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי
- שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לחניה עבור המסחר
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
- קביעת הוראות בנייה: קביעת אחוזי בניה, מרווחי בנייה וגובה הבניינים
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
- קביעת שלבים וההתניות לביצוע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15442חלק14, 73
17357חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית24/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000918/08/2010