שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח שב"צ בדרום מזרח ג'דיידה מכר

תוכנית ג/ 13614

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח שב"צ בדרום מזרח ג'דיידה מכר
מספר: ג/ 13614
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לבנייני ציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18543חלק82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7973תכנית מתאר ג'דיידה מכרשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2002
קבלת תכנית16/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002