שנוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ושנוי תואי דרך

תוכנית ג/ 11663

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ושנוי תואי דרך
מספר: ג/ 11663
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' והגדרת אחוזי בניה ל- 42%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטיבה(בעמק)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23197חלק30
23198חלק19-20, 566, 11-12, 18, 21, 23, 25, 54, 57-58
23200חלק1-3, 19, 78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6670כפר טייבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים29/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: אל-סינארה.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1986. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1922. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2003
קבלת תכנית16/01/2000