שנוי יעוד משצ"פ למגורים

תוכנית ג/ 11953

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משצ"פ למגורים
מספר: ג/ 11953
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת שצ"פ ושינוי יעודו למגורים ומסחר עקב חלוקה מאושרת.
יצירת המשכיות הש.צ.פ. הקיים לכיוון דרום ויצירת דרך גישה לכיוון מתחם מבני ציבור מאושר מדרום לתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק20-21, 37-38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/10/2002תאריך פרסום: 15/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5120. עמוד: 217. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים04/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית05/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1730. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2001
קבלת תכנית08/06/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201005/06/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18725/03/2002