שנוי יעוד מש.צ.פ. למגורים, אעבלין

תוכנית ג/ 11135

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מש.צ.פ. למגורים, אעבלין
מספר: ג/ 11135
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מש.צ.פ. למגורים וקביעת הוראות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12206חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8115שנוי תואי ורוחב של דרך מס' 16, אעבליןשינוי
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2000תאריך פרסום: 05/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4890. עמוד: 3874. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1999תאריך פרסום: 23/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4826. עמוד: 1472. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1999
קבלת תכנית25/01/1999