שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 7821

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעון
מספר: ג/ 7821
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד התעשיה ומלאכה לאזור מגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק388386, 389
12181חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4196אזור תעשיהשינוי
תוכניתג/ 5961שינוי בתקנון תכנית מפורטת מס' 1737 ,בסמת טבעוןשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1999.
פרסום לאישור ברשומות06/01/1999תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. עמוד: 1559. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/01/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/09/1998
החלטה בדיון באישור תכנית17/04/1996
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1995תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3099. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים05/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/01/1995
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1992
קבלת תכנית19/07/1992