שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לתעשיה ומלאכה זעירה ומעל מגורים, סכנין

תוכנית ג/ 18976

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לתעשיה ומלאכה זעירה ומעל מגורים, סכנין
מספר: ג/ 18976
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת לשינו יעוד מאזור תעשיה ומלאכה זעירה לתעשיה ומלאכה זעירה ומעליו מגורים והגדלת אחוזי בניה

עיקרי ההוראות:
יעוד תעשיה ומלאכה זעירה משרדים ומגורים ב
הגדלת אחוזי בניה מס' הקומות וגובה הבניינים
קביעת הוראות למתן היתרי בניה שינוי קו הבניה בהתאם למסומן בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/08/2010
קבלת תכנית04/07/2010