שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים, כפר כנא

תוכנית גנ/ 18641

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים, כפר כנא
מספר: גנ/ 18641
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א'
2. הפרשת דרך משולבת
3. הפרשת שטח ציבורי פתוח

עיקרי ההוראות:
1. הרחבת שטח למגורים בכ-12 יח"ד שתי קומות
2. הפרשת דרך משולבת ברוחב 4 מטר ו-8 מטר
3. הפרשת שטח ציבורי פתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק6671
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2010
קבלת תכנית13/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000527/04/2010