שנוי יעוד קרקע בצפון -כפר כנא

תוכנית ג/ 1419

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד קרקע בצפון -כפר כנא
מספר: ג/ 1419
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1972
קבלת תכנית06/06/1971