שנוי יעוד קרקע חקלאית למגורים -טייבה

תוכנית ג/ 1551

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד קרקע חקלאית למגורים -טייבה
מספר: ג/ 1551
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה חקלאית למגרשי בניה בתי מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטיבה(בעמק)

תיאור המיקום:
ישוב: טיבה(בעמק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23200חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/10/1972
קבלת תכנית21/01/1972