שנוי יעוד קרקע למגורים א' ודרך בג'ת הגלילית

תוכנית ג/ 13489

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד קרקע למגורים א' ודרך בג'ת הגלילית
מספר: ג/ 13489
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון של 3 מגרשי מגורים בשכונת צפון-מזרחית של ג'ת הגלילית

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים א' שצ"פ ודרך
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםחתכים
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגליליאנוח-ג'תינוח-ג'ת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18750חלק5, 10-11, 85
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5052הרחבה ושינויים לתכנית מתאר ג'תשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים21/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/01/2008
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4011. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2007
החלטה בדיון בוולק"ח08/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה17/08/2005
קבלת תכנית01/07/2005