שנוי יעוד קרקע ממגורים א' למגורים, אבירים

תוכנית ג/ 19193

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד קרקע ממגורים א' למגורים, אבירים
מספר: ג/ 19193
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע במטרה להוסיף תכליות להסדרת מצב קיים בפועל בשטח

עיקרי ההוראות:
שינויים ביעוד הקרקע התקפים:
מאזור מגורי א' למגורים בישוב כפרי
קביעת השימושים ביעוד קרקע
קביעת הוראות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19688חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5765מצפה אביריםשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/12/2010
קבלת תכנית20/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100323/03/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה