שנוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים, באקה אל גרבייה

תוכנית ענ/ 546

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים, באקה אל גרבייה
מספר: ענ/ 546
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים.
- שינוי מערך השבילים והתווית שבילים משולבים.
- הגדלת שטח לבנייני ציבור.
- חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבאקה אל ג'רביהבאקה אל גרבייה

תיאור המיקום:
באקה אל גרבייה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8760חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתענ/ במ/ 358שכונת מגורים אלבסה, צפון באקה אל גרביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3654. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים01/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2007. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות14/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4086. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2003
החלטה בדיון בוולק"ח07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/11/2001
קבלת תכנית10/05/2001