שנוי יעוד קרקע, נחלה 34, שדמות דבורה

תוכנית גנ/ 17882

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד קרקע, נחלה 34, שדמות דבורה
מספר: גנ/ 17882
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת והסדרת פעילויות לא חקלאיות (תיירות ומסחר) בנחלה 34 בשדמות דבורה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ומגורים בישוב כפרי, ומאזור משק חקלאי - חלקות א' (מגורים) לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, ללא שינוי בגודל השטח המיועד למגורים.
הוספת 140 מ"ר לבניית מבנים לשימושים לא חקלאיים ל - 160 מ"ר המותרים לאירוח כפרי.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח
קביעת זכויות והוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק11-13, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3827. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/2010
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 446. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/02/2009
קבלת תכנית31/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000415/03/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108415/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900711/03/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה