שנוי יעוד שטח חקלאי לגן אירועים ומתקנים הנדסיים, איכסאל

תוכנית ג/ 18516

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד שטח חקלאי לגן אירועים ומתקנים הנדסיים, איכסאל
מספר: ג/ 18516
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16905חלק13, 22
16926חלק1, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2009
קבלת תכנית12/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000918/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000328/04/2010