שנוי יעוד שטח חקלאי למחצה לשם הגדלת השטח המיועד לבניה צבורית

תוכנית עח/ 35/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד שטח חקלאי למחצה לשם הגדלת השטח המיועד לבניה צבורית
מספר: עח/ 35/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד שטח חקלאי למחצה לשם הגדלת השטח המיועד
לבניה צבורית (בנין משרדים ואולם)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר

תיאור המיקום:
ישוב: בית יצחק-שערחפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8302כל הגוש
8305חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/1964תאריך פרסום: 14/05/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1090. שנה עברית: התשכד .
פרסום להפקדה ברשומות07/11/1963תאריך פרסום: 07/11/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1047. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית07/11/1963