שנוי יעוד שטח מחקלאי למבני משק, גבעת יואב

תוכנית ג/ 7937

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד שטח מחקלאי למבני משק, גבעת יואב
מספר: ג/ 7937
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שנוי יעוד שטח משטח חקלאי לשטח מבני משק.
ב. קביעת הנחיות פיתוח התשתית בנוגע לביוב, הניקוז,
מים וחשמל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןגבעת יואב

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
200001חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3614. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/1995
החלטה בדיון באישור תכנית15/02/1995
פרסום להפקדה ברשומות06/11/1994תאריך פרסום: 06/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4259. עמוד: 580. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה03/11/1993
קבלת תכנית29/11/1992