שנוי יעוד -דיר חנא

תוכנית ג/ 1403

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד -דיר חנא
מספר: ג/ 1403
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי למגורים רגיל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19412חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1973תאריך פרסום: 12/07/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1933. עמוד: 2034. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1972
קבלת תכנית04/05/1971