שנוי יעוד -כפר כנא

תוכנית ג/ 1385

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד -כפר כנא
מספר: ג/ 1385
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד הקרקע ממגורים למלאכה ומגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17393חלק5, 44-45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית01/04/1971