שנוי יעוד -כפר כנא

תוכנית ג/ 1421

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד -כפר כנא
מספר: ג/ 1421
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח באזור החקלאי הסמוך לכפר לשם הקמת
מפעל לתעשית בלוקים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17391חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/03/1976
קבלת תכנית10/08/1971