שנוי יעוד -מחצבת חצור

תוכנית ג/ 911

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד -מחצבת חצור
מספר: ג/ 911
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מחצבת חצור שנוי יעוד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילחצור הגליליתחצור הגלילית

תיאור המיקום:
ישוב: חצור הגלילית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13886חלק
13887חלק
13889חלק
13938חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/1969תאריך פרסום: 28/08/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1546. עמוד: 2098. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1969
פרסום להפקדה ברשומות16/05/1968תאריך פרסום: 16/05/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1450. עמוד: 1427. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון בהפקדה05/02/1968
קבלת תכנית27/06/1967