שנוי יעוד -סכנין

תוכנית ג/ 1198

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד -סכנין
מספר: ג/ 1198
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1970
קבלת תכנית16/11/1969