שנוי יעוד -סכנין

תוכנית ג/ 1943

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד -סכנין
מספר: ג/ 1943
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח באזור החקלאי הגובל עם תחום הבניה
בתכנית המתאר של סכנין למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19315חלק67141
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1974
קבלת תכנית12/12/1973