שנוי יעוד, סכנין

תוכנית ג/ 2124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד, סכנין
מספר: ג/ 2124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד לחקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17315חלק61-63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1976תאריך פרסום: 01/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2233. עמוד: 2090. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה29/11/1974
קבלת תכנית08/09/1974