שנוי יעוד, סכנין

תוכנית ג/ 2072

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד, סכנין
מספר: ג/ 2072
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד למרכז אזרחי ושטח ציבורי פתוח למרכז תרבות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19316חלק41-4281, 86
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. עמוד: 1662. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/1986תאריך פרסום בעיתון: 13/02/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית16/07/1979
פרסום להפקדה ברשומות30/03/1978תאריך פרסום: 30/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2426. עמוד: 1493. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה09/02/1976
קבלת תכנית15/08/1974